אגרילנד

רכישת קרקע חקלאית - כל ההצעות וכל המידע הרלוונטי למשקיע הישראלי

אושרה תוכנית לבניית כ-3,000 דירות חדשות בצפון הרצליה

התקדמות ממשית בהוצאתה לפועל של תוכניתה של רשות מקרקעי ישראל לשיווק כ-900 דונם לבנייה בחלקה הצפוני של העיר הרצליה, מתחם תכנוני שזכה לכינוי - מתחם אפולוניה. התוכנית האמורה הובאה לדיון בפני הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל), גוף תכנוני שהוקם ב-2014 כחלק מנסיונה של ממשלת ישראל לייצר הליכי תכנון מזורזים עבור אישור תוכניות בנייה למתחמים גדולים. פעולתה של ותמ"ל נועדה להגדיל את היקף הבנייה החדשה בישראל וכך להביא לירידת מחירי הדירות שעלו בשנים האחרונות בצורה דרמטית, זאת תוך יצירת מסלול תכנון מזורז המדלג על ועדות תכנון מקומיות ועל ועדות תכנון מחוזיות.

התוכנית המדוברת גובשה על ידי רשות מקרקעי ישראל ומתייחסת לשטח בן 916 דונם אדמות מדינה הממוקם בצפון הרצליה ומסדירה את בנייתן של כ-3,000 דירות חדשות בבנייה רוויה (מגדלי קומות). על פי מסמכי התוכנית 20 אחוז מן הדירות יהיו קטנות מן הממוצע וייעודו לזוגות צעירים. מלבד יחידות דיור כוללת התוכנית גם בניית אזור תעסוקה (מבני משרדים ומסחר, מלונות וכו'), פארקים ירוקים ומבני ציבור נוספים.

בתום דיוניה החליטה ותמ"ל לאשר את התוכנית שהוגשה לוועדה ולהעביר להפקדה. שלב ההפקדה הוא שלב תכנוני  מתקדם בו מציג הגוף התכנוני את המסמך התכנוני שאושר בפני הציבור לתקופת זמן קצובה, זאת על מנת לאפשר לבעלי עניין להגיש התנגדויות לתוכנית. בתום התקופה שנקבעה שבה התוכנית לדיון מחודש בצירוף ההתנגדויות, במידה והוגשו כאלה. מתחם אפולניה שימש בעבר לפעילות תעשייתית על כן נתנה הוועדה משקל מיוחד לשיקולי איכות סביבה ובריאות הציבור, על פי הנתונים שהגישה רמ"י לוועדה, בקרקע הרלוונטית לתוכנית לא נמצאו זיהומי סביבה מסוכנים.

במידה והתוכנית תאושר על ידי הותמ"ל בשנית בתום תקופת ההפקדה, תועבר התוכנית לדיון בולחו"ף (הוועדה לשמירה על הסביבה החופית) ועדת משנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה העוסקת בשטחים החוף בישראל. במידה והתוכנית תאושר גם על ידי ועדת המשנה האמורה, תקבל התוכנית תוקף רשמי. יש להניח כי לאחר מכן תתחיל רמ"י בגיבוש מכרזים לשיווק הקרקעות הנכללות בתוכנית לבנייה. אם כן גם בהערכה אופטימית השלמת בנייתן של 3,000 יחידות הדיור החדשות תגיע רק בעוד מספר שנים. מאחר והשטח המדובר נמצא בסמיכות לחוף הים ולכמה אתרי נוף וטבע מרשימים ובקרבה לכמה מהישובים היוקרתיים בישראל, ניתן להניח כי הקרקעות ישווקו במחירים גבוהים והדירות במתחם יתומחרו בהתאם.

בהערכה זהירה אפשר להניח כי אישורה של תוכנית מתחם אפולוניה תשפיע לטובה על סיכוייהם של בעלי קרקע חקלאית פרטית בקרבה למתחם להביא לשינויי ייעודן התכנוני של הקרקעות מחקלאות לבנייה.

 

מעוניין להשקיע בקרקע חקלאית?

לקבלת הצעות להשקעה בקרקע חקלאית

מלא את פרטיך ונציגי חברות הנדל"ן יצרו עמך קשר

לקבלת מידע על פרויקט, הקליקו על השורה הרלוונטית

כתבות נצפות

חדש באתר