אגרילנד

רכישת קרקע חקלאית - כל ההצעות וכל המידע הרלוונטי למשקיע הישראלי

החלטה תקדימית - פיצוי על ירידת ערך, רק לאחר הפקדת תוכנית

בראשית חודש יולי 2013 קיבלה ועדת הערר המחוזית של ועדת התכנון והבנייה במחוז מרכז, החלטה תקדימית אשר צפויה להיות בעלת השפעה ניכרת על בעלי קרקעות חקלאיות במחוז מרכז ובהמשך כנראה גם על בעלי הקרקעות בשאר חלקי הארץ. בנוסח החלטתה קבעה הוועדה כי בעל קרקע חקלאית יהיה זכאי לפיצוי בגין ירידת ערך שנגרמה מהחלטת הוועדה המחוזית, רק במידה ובעת אישור התוכנית, הקרקע המדוברת נמצאה כבר בשיאו של תהליך הפשרה מתקדם (כלומר שינוי ייעוד מחקלאות לבנייה). אותו שיא מתואר הוגדר על ידי ועדת הערר כמצב בו לכל הפחות הוחלט על הפקדת התוכנית בועדת התכנון המחוזית. במצב שכזה, קובעת החלטת הוועדה, לבעל הקרקע התקיימה "ציפיה סבירה" כי הקרקע תופשר ותאושר לבנייה ועל כן במידה והוועדה המחוזית החליטה לאשר תוכנית מתאר מחוזית (או תוכנית אחרת) שהביאה לביטול תהליך הפשרת הקרקע, הרי שבעל הקרקע זכאי לפיצוי הולם בגין ירידת ערך (הזכות לקבלת פיצוי שכזה מוסדרת בחוקי התכנון והבנייה של מדינת ישראל).

בהחלטתם קבעו חברי הוועדה כי פעולות והליכים תכנוניים אחרים המקדימים בדר"כ את ההפקדת התוכנית לא יחשבו כמצדיקים פיצוי לבעל הקרקע. כלומר, גם אם תוכנית לבנייה על הקרקע זכתה לתמיכה רשמית מצד הרשות המקומית, זכתה לאישור מטעם הרשות למקרקעי ישראל (במידה ומדובר באדמות מדינה) ואף אם אושרה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, בעל הקרקע לא יהיה זכאי לפיצוי בגין ירידת ערך.

סיפור המעשה

בשנת 2003 אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז מרכז תוכנית מתאר מחוזית חדשה (תמ"מ 3/21). הוראות התוכנית הביאו לכך שמעמדן של קרקעות חקלאיות בהיקף נרחב אשר היו בתהליכים תכנוניים בשלבים שונים לקראת הפשרה, קובע מחדש לייעוד חקלאי ועל כן ביטל את האפשרות כי תוכניות להפשרת הקרקעות יאושרו בעתיד הקרוב. מאחר והפשרתה של קרקע חקלאית הוא מהלך אשר מעלה את ערכה של הקרקע במאות אחוזים, ביטול האפשרות לאישור אותה הפשרה הביאה לירידה ניכרת בערכן של חלקות קרקע חקלאית בהיקף נרחב במחוז מרכז. בעקבות אישורה של תוכנית המתאר המחוזית הגישו בעלי הקרקע שנפגעו תביעות פיצוי על ירידת ערך (תביעה בגין תכנית פוגעת) נגד הועדות המקומיות לתכנון ולבנייה ולמעשה נגד הרשויות המקומיות והמדינה. תביעות בעלי הקרקע נדונו בפני ועדת הערר המחוזית של מחזו מרכז, גוף שיפוטי-מנהלתי, הקיים בכל אחד מששת מחוזותיה של מדינת ישראל. הרכב הוועדה: 2 נציגי ציבור, מהנדס/אדריכל, נציג הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ויו"ר - עו"ד בעל ידע ונסיון בתחום התכנון.

החלטת ועדת הערר אשר תוארה לעיל התייחס באופן נקודתי ל-37 תביעות פיצויים שהגישו בעלי קרקעות בראשון לציון נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - ראשון לציון. מאחר והקרקעות לגביהן נתבע פיצוי לא עמדו ברף הראשוני שקבעה החלטת הוועדה, התביעות נדחו כולן. מאחר וועדת הערר המחוזית היא הגוף אשר ידון בכל שאר התביעות (כמה מאות) של בעלי קרקעות באיזור המרכז אשר נפגעו בעקבות אישורה של תמ"מ 3/21 ומאחר ורובן המוחלט של התוכניות להפשרת הקרקעות לא הגיעו למעמד של הפקדה בוועדה המחוזית, הרי שרובן המכריע צפוי להידחות.

סוף דבר?

נציגיהם המשפטיים של בעלי הקרקעות הצהירו לאחר החלטת ועדת הערר, כי מרשיהם ימשיכו לפעול לקבלת הפיצוי המגיע להם ויממשו את זכותם להגיש עתירה מנהלית נגד ההחלטה בבית המשפט המחוזי. על פי הערכות של כמה גורמים משפטיים מעורבים, סופה של סוגיה זו להגיע לפתחו של בית המשפט העליון. במידה ותרחיש זה אכן יתקיים ניתן להעריך בוודאות קרובה, כי גם אם התביעה תוכרע לטובת התובעים וגם אם תוכרע לטובת המדינה, מספר לא מבוטל של משרדי עו"ד צפויים לעשות בשנים הקרובות לא מעט כסף.

 

לקבלת מידע על הצעות להשקעה בקרקע חקלאית- הקליקו על הקישור הרלוונטי

 

מעוניין להשקיע בקרקע חקלאית?

לקבלת הצעות להשקעה בקרקע חקלאית

מלא את פרטיך ונציגי חברות הנדל"ן יצרו עמך קשר

לקבלת מידע על פרויקט, הקליקו על השורה הרלוונטית

כתבות נצפות

חדש באתר