אגרילנד

רכישת קרקע חקלאית - כל ההצעות וכל המידע הרלוונטי למשקיע הישראלי

COM_TAGS_DEFAULT_PAGE_TITLE

תמ"א 35

תיאור התגית

תוכנית מתאר ארצית המתווה את מדיניות התכנון והבנייה של מדינת ישראל עד לשנת 2020. התוכנית אושרה בשנת 2005. עיקר התוכנית הוא חלוקת שטח המדינה למרחביים תכנוניים ושיוך כל מרחב לאחד מחמישה מרקמים: מרקם עירוני, מרקם כפרי, מרקם שמור מעורב, מרקם שמור ארצי ומרקם חופי. כל מרקם נושא עימו מערכת של עקרונות תכנוניים המיועדים להנחות את גופי התכנון המקומיים, ועדות תכנון ובנייה, בקבלת החלטות: אישור או דחיית תוכניות בנייה, אישור תוכניות מתאר וכו'.

לאחרונה פורסם כי תמ"א 35 צפויה לעבור עדכון משמעותי בחודשים הקרובים אשר יעלה במידה ניכרת את הסיכויים כי קרקעות חקלאיות הסמוכות לערים יעברו תהליך הפשרה. אישור העדכון מותנה בהחלטת ממשלת ישראל.

 • הפשרת קרקע - כיצד היא מתבצעת?

  הפשרת קרקע הוא המונח המקובל לתאר תהליך בו גופי התכנון בישראל משנים את ייעודה המאושר של חלקת קרקע מסומנת מחקלאות לבנייה. תהליך זה מגדיל במאות אחוזים את ערכה של הקרקע והוא למעשה היעד המבוקש למשקיעים בנדל"ן חקלאי. במאמר זה נציג מספר מונחי יסוד בהקשר לתהליך להפשרת קרקע וכן את השלבים השונים המרכיבים את התהליך. הבנה טובה של תהליך שינוי ייעוד לקרקע נדרשת למשקיע הפוטנציאלי על מנת לבצע בדיקה אמיתית ורצינית של מצבה התכנוני (מבחינת גופי התכנון הרלוונטיים) של חלקת קרקע המוצעת לו כהשקעה. ממצאיה של בדיקה שכזו יכולים להיות מהותיים ביותר לגבי כדאיות ההשקעה, רמת הסיכונים הגלומה בה והמועד הסביר בה יוכל המשקיע לממשה ולגרוף רווחים.

  מה זו קרקע

  ...
 • מילון מונחים למשקיעים באדמות חקלאיות

  במידה והנכם שוקלים השקעה ברכישת קרקע חקלאית וקיבלתם לידיכם מספר הצעות מיזמים הפועלים בתחום, בוודאי נתקלתם במגוון מונחים מקצועיים, אשר משמעותם אינה ברורה מאליה. על מנת לסייע לכם בעניין זה להלן הסברים קצרים לכמה מונחים נפוצים בשימוש בתחום הנדל"ן החקלאי.

  • מה זו קרקע חקלאית?
  • מה הן אדמות מנהל (או אדמות מדינה)?
  • קרקע חקלאית ותמ"א 35 המעודכנת, הזדמנות להשקעה?

   לפני מספר שבועות פירסמה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה פרטים אודות עדכון מתוכנן לתמ"א 35, על פי המידע שהוצגו העדכון צפוי להיות בעל השפעה דרמטית על מדיניות התכנון של מדינת ישראל בתחום הבנייה למגורים. מהם פרטיו של העדכון המתוכנן וכיצד הוא צפוי להשפיע על רמת הכדאיות ברכישת קרקע חקלאית? להלן התשובות.

   תמ"א 35, קצת רקע

   תמ"א 35 הוא שמה המקובל של תוכנית מתאר ארצית 35, תוכנית מתאר אשר אושרה על ידי ממשלת ישראל בשנת 2005 ונועדה להגדיר ולשרטט את מדיניות התכנון והבנייה של מדינת ישראל בשטח הארץ כולה עד לשנת 2020. במסגרת התוכנית חולקה ישראל ל-130 מרחבים גיאוגרפיים מוגדרים וכל אחד מאותם מרחבים שויך לאחד מחמישה סוגי מרקמים שהוגדרו בתוכנית: מרקם עירוני, מרקם כפרי, מרקם חופי, מרקם שמור ארצי ומרקם שמור משולב. כל מרקם הוגדר כך שהוא נושא עימו שורה של

   ...
  • תוכניות מתאר ארציות

   חוקי התכנון במדינת ישראל מעניקים לגופי התכנון יכולת השפעה מכרעת בניסוח ומימוש מדיניות התכנון ברמה הארצית, המחוזית והמקומית, הן בבניית מבני מגורים והן במיזמי תשתית ובנייה אחרים, החל מקביעת עקרונות על לפיתוח עירוני וחקלאי באיזורים מסוימים ועד לאישור נקודתי לתוכנית בנייה מסוימת. כפועל יוצא של מצב עניינים זה, לעוסקים בתחום הנדל"ן על רמותיו השונות מתקיים צורך אמיתי ומובהק להבין לעומק את פעולתם של גופי התכנון, באופן שיגביר את הסיכויים לנבא בהצלחה את ההחלטות המתקבלות בגופים אלו.

   תוכניות מתאר ארציות (תמ"א) הן המסמכים המכוננים של מדיניות התכנון בישראל ובהם מותווים העקרונות המנחים לפעולתם של גופי התכנון השונים: ועדות תכנון ובנייה מקומיות, ועדות תכנון ובנייה מחוזיות והמועצה הארצית לתכנון ובנייה. על כן נציג להלן את תוכניות המתאר הארציות התקפות כיום במדינת

   ...
  • תמ"א 35 מתעדכנת, כנראה

   במאי 2013 פירסם מנהל התכנון במשרד הפנים (היחידה במסגרתה פועלים כל גופי התכנון בישראל) את תוצאותיה של עבודה מקצועית בת מספר שנים המיועדת לעדכון תמ"א 35 - תוכנית המתאר הארצית המהווה את עמוד השדרה של מדיניות התכנון והבניה בישראל. על פי המידע שפורסם העדכון המדובר עשוי להיות בעל משמעות כלכלית נרחבת למשקיעים בתחום הנדל"ן ככלל ולבעלי קרקע חקלאית בפרט. יש לציין כי העדכון המתוכנן טרם אושר על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה וכן טרם אושר על ידי ממשלת ישראל. עם זאת הנחה סבירה ביותר היא כי מאחר והמועצה עצמה (ובעקיפין - משרד הפנים) היא העומדת מאחורי תכנון העדכון, כי העדכון יאושר בזמן הקרוב. על מנת להבין את משמעות השינוי בתמ"א 35, נציג מעט מידע רקע אודות התוכנית

   ...

מעוניין להשקיע בקרקע חקלאית?

לקבלת הצעות להשקעה בקרקע חקלאית

מלא את פרטיך ונציגי חברות הנדל"ן יצרו עמך קשר

לקבלת מידע על פרויקט, הקליקו על השורה הרלוונטית

כתבות נצפות

חדש באתר