אגרילנד

רכישת קרקע חקלאית - כל ההצעות וכל המידע הרלוונטי למשקיע הישראלי

COM_TAGS_DEFAULT_PAGE_TITLE

קרקע חקלאית

תאור התגית

חלקת קרקע המוגדרת באופן רשמי על ידי גופי התכנון הרלוונטיים כקרקע המיועדת לפעילות חקלאית. קרקע המיועדת על ידי גופי התכנון לחקלאות אסורה בשימוש לכל שימוש אחר וחריגה מכלל זה היא עבירה על חוקי התכנון של מדינת ישראל ועשויה להוביל להריסת מבנים, הטלת קנסות ועונשים כבדים מכך.

בשנים האחרונות נרשמה עלייה ניכרת בהיקף העסקות הנסבות סביב החלפת בעלות של חלקות קרקע חקלאית, הן מבחינת מספר העסקות המתבצעות והן מבחינת סכומי הכסף המועברים מיד ליד. הגורמים להופעתה של מגמה זו הם שילוב של ירידה בתשואות הממוצעות באפיקי השקעה אחרים הזמינים לציבור המשקיעים הישראלי הממוצע (בעיקר השקעות במוצרים פיננסיים) ושל עלייה ברמת האטרקטיביות, לפחות בפוטנציאל, של השקעה בתחום הנדל"ן. מזה מספר שנים נרשמת בשוק הנדל"ן הישראלי נסיקה דרמטית של רמת המחירים, בעיקר של מוצרי דיור למגורים. נסיקה זו באה לידי ביטוי גם בעלייה במחירי הקרקעות הזמינות לבנייה.

העלייה המחירי הקרקעות הזמינות לבנייה והמאגר הדל יחסית של קרקעות אלו בישראל הסבו את תשומת ליבם של חברות נדל"ן למאגר הקרקעות אשר אינן זמינות כיום לבנייה, אך עשויות להיות זמינות לכך בעתיד, החלק הארי במאגר זה מורכב מחלקות קרקע חקלאית. ההנחה הטמונה בבסיס ההשקעה ברכישת קרקעות חקלאיות היא כי קיים סיכוי סביר שמעמדה של הקרקע ישתנה, כלומר יעודה התכנוני ישתנה ויומר מחקלאות לבנייה (תהליך המכונה - הפשרת קרקע). אותן חברות נדל"ן פיתחו מודל עסקי במסגרתו הן רוכשות קרקעות חקלאיות בהיקף נרחב, מפצלות אותן לחלקות קטנות ומשווקות את אותן חלקות למשקיעים קטנים, אשר אינם בהכרח בעלי ידע או נסיון בשוק הנדל"ן.

 • אושרה בניית 680 דירות בפרדס חנה-כרכור

  ביוני 2013 אישרה הוועדה הלאומית לתכנון ובנייה, במסלול וד"ל (ועדות דיור לאומי) תוכנית להפשרת קרקע חקלאית בדרום-מזרח תחומה של המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור, לשם בניית דירות חדשות. קרקע חקלאית פרדס חנהאת התוכנית יזמה רשות מקרקעי ישראל (לשעבר - מנהל מקרקעי ישראל), כחלק מסדרת הפעולות שמבצעת ממשלת ישראל בשנים האחרונות להגדיל את היקף הבנייה החדשה למגורים בישראל וכך להוריד את מחירי הדיור.

  על פי התוכנית שאושרה, 243 דונמים של קרקע חקלאית הנמצאת בבעלות המדינה ומנוהלת על ידי הרשות למקרקעי ישראל, ישמשו לבניית 680 דירות חדשות בצפיפות של 8.3 יח"ד לדונם,

  ...
 • החלטה תקדימית - פיצוי על ירידת ערך, רק לאחר הפקדת תוכנית

  בראשית חודש יולי 2013 קיבלה ועדת הערר המחוזית של ועדת התכנון והבנייה במחוז מרכז, החלטה תקדימית אשר צפויה להיות בעלת השפעה ניכרת על בעלי קרקעות חקלאיות במחוז מרכז ובהמשך כנראה גם על בעלי הקרקעות בשאר חלקי הארץ. בנוסח החלטתה קבעה הוועדה כי בעל קרקע חקלאית יהיה זכאי לפיצוי בגין ירידת ערך שנגרמה מהחלטת הוועדה המחוזית, רק במידה ובעת אישור התוכנית, הקרקע המדוברת נמצאה כבר בשיאו של תהליך הפשרה מתקדם (כלומר שינוי ייעוד מחקלאות לבנייה). אותו שיא מתואר הוגדר על ידי ועדת הערר כמצב בו לכל הפחות הוחלט על הפקדת התוכנית בועדת התכנון המחוזית. במצב שכזה, קובעת החלטת הוועדה, לבעל הקרקע התקיימה "ציפיה סבירה" כי הקרקע תופשר ותאושר לבנייה ועל כן במידה והוועדה המחוזית החליטה לאשר תוכנית מתאר מחוזית (או תוכנית אחרת) שהביאה לביטול תהליך הפשרת הקרקע, הרי שבעל הקרקע זכאי לפיצוי הולם בגין ירידת ערך (הזכות לקבלת פיצוי שכזה

  ...
 • המנהל מחליט - עוד נסיון להוריד את מחירי הדיור

  הודעה שפירסם השבוע מנהל מקרקעי ישראל (או בשמו המעודכן - רשות מקרקעי ישראל) נמסר לציבור על שתי החלטות שקיבל השבוע מועצת מקרקעי ישראל, הגוף האחראי על קביעת מדיניות המנהל, כחלק משורה של פעולות שמבצע המנהל על מנת להגדיל את היקף הבנייה החדשה למגורים בישראל וכך להביא להורדת מחירי הדיור.

  1. אתה בן עיר?

  אחד המניעים המרכזיים לאישורן של תוכניות הרחבה בישובים חקלאיים בישראל, על גבי אדמות מנהל (אדמות מדינה) ב-20-30 שנים האחרונות היה טענתם של אותם ישובים כי הם אינם מסוגלים להציע פתרונות דיור לבני הדור הצעיר. טענה זו, מוצדקת למדי יש לומר, הסתמכה על הנתונים הידועים: למרבית המשפחות בישראל יש יותר מילד אחד, תקנות המנהל מאפשרות בנייה של יחידת דיור אחת בלבד עבור בני הדור הצעיר בשטח נחלת ההורים (וגם זה לא תמיד). על כן מרבית בני הדור הצעיר באותם ישובים,

  ...
 • הצעה לרכישת קרקע חקלאית בעפולה

   מיקום - חלקת אדמה חקלאית הממוקמת בתחום שיפוטה של העיר עפולה.

  עלות - 55 אלף ש"ח

  מעמד הקרקע - קרקע חקלאית פרטית (בניגוד לאדמות הנמצאות בבעלות המנהל למקרקעי ישראל), בעלות רשומה בטאבו.

  ...
 • הצעות לרכישת קרקע חקלאית בישראל - מפת חלקות

  במפה המוצגת מטה תוכלו למצוא נקודות ציון לחלקות קרקע חקלאית העומדות למכירה בישראל. הקלקה על נקודת הציון תציג בפניכם מידע מתומצת על הקרקע וכן הפניה ולינק למאמר המציג את הפרטים המלאים.

   

  ...
 • מה עושה הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ)?

  הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (בראשי תיבות - ולקחש"פ) היא אחד מן הוועדות הפועלות במסגרת המועצה הארצית לתכנון ובנייה שהיא בתורה - הגוף העליון בהיררכיה של מערכת התכנון והבנייה בישראל. הקמת הוועדה ואופן פעולתה הוסדרו בתוספת הראשונה לחוק התכנון בישראל, אשר נחקקה בשנת 1968.

  הקמת הוועדה נועדה לייצר מחסום בירוקרטי ומקצועי מפני הלחץ העסקי לבצע ניצול יתר של עתודת הקרקעות החקלאיות והשטחים הפתוחים בישראל לצרכי בנייה. במילים פשוטות יותר הוועדה הוקמה על מנת למנוע מגופי התכנון המקומיים והמחוזיים לאשר הפשרות של קרקע חקלאיתבהיקפים גדולים מדי כדי לשמור על היקף מספק של שטחים פתוחים במדינת ישראל.

  בולקחש"פ ישנם 15 חברים המייצגים גופים שונים במערכת הציבורית בעלי עניין בהליכי תכנון ובנייה:

  ...
 • מנהל מקרקעי ישראל מחליט ומקדם בנייה למגורים

  השבוע פירסם מנהל מקרקעי ישראל (המכונה כיום - הרשות למקרקעי ישראל) פרטים לגבי שתי החלטות הצפויות להתקבל על ידי מועצת מקרקעי ישראל: החלטה 401 והחלטה 395. על אף שהסיבות להעמדת שתי ההחלטות לאישור המועצה שונות זו מזו, תכניהן אוחזים במכנה משותף - קידום מיזמי בנייה למגורים על אדמות המנהל. יש לציין כי אישור המועצה נדרש מתוקף תפקידה כמסגרת המתווה את מדיניות המנהל, אך בפועל הליך האישור הוא הליך פורמלי-טכני ובסבירות גבוהה ביותר כי ההחלטות יזכו לאישור. כמו יש לציין כי השימוש במונח "החלטה" מעט מטעה שכן החלטות המועצה יכולות להיחשב כתקנות כלליות המכתיבות את פעולת המנהל במקרים הספיצפיים.

  החלטה 401

  החלטה זו גובשה בעקבות הליך משפטי בבג"ץ בו הצביעה הרשות השופטת על היעדר התייחסות בהחלטות המנהל לזכויותיו של גוף או אדם החוכר אדמת מנהל צרכי תעשייה במקרים בהם מתקיימים שני

  ...
 • עיריית פתח תקווה צפויה לשלם פיצויי ענק לבעלי קרקע חקלאית

  ביולי 2013 קיבלה ועדת הערר המחוזית של ועדת התכנון והבנייה במחוז מרכז, החלטה תקדימית אשר קבעה תנאי סף נדרשים על מנת שבעל קרקע יהיה זכאי לקבל פיצוי בגין ירידת ערך בעקבות החלטה של ועדה מחוזית לתכנון ובנייה. תנאי הסף הנדרש, כפי שנקבע בהחלטת הוועדה הוא הפקדת תוכנית בועדת התכנון המחוזית. כלומר במידה ותוכנית העוסקת בחלקת קרקע מסוימת מופקדת בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ולאחר מכן מקבלת הוועדה החלטה המונעת את אישורה של אותה תוכנית, בעלי הקרקע  יהיו זכאים לקבל פיצוי על הפגיעה בערך הקרקע מוועדת התכנון (כלומר מהרשות המקומית הרלוונטית העומדת מאחורי הוועדה). ההסבר שנתנו חברי הוועדה להחלטה היה כי על מנת שבעל הקרקע יהיה זכאי לפיצוי, עליו להראות כי היתה בידיו "ציפיה סבירה" כי התוכנית העוסקת בקרקע והיתה אמורה להביא להשבחת ערכה, תאושר. הפקדת התוכנית לוועדה המחוזית (כלומר לאחר שוועדה מקומית לתכנון ובנייה אישרה אותה),

  ...
 • קרקע חקלאית - מושב אומץ

  לעת עתה אין בידי מערכת אתר אגרילנד מידע על קרקע חקלאית במושב אומץ, העומדות למכירה. אם ברצונכם להציג באתר מידע בהקשר זה, אנא פנו לעמוד - פרסמו באתר.

  אומץ - על היישוב

  מושב היושב בצידו המזרחי של עמק חפר, באיזור השרון. הישובים הסמוכים למושב אומץ הם: מצפון- קיבוץ המעפיל, מושב אחיטוב, מושב שדה יצחק, קיבוץ להבות חביבה, מדרום- מושב גן יאשיה, ממערב - קיבוץ עין החורש, קיבוץ העוגן, מושב בית הלוי וממזרח  - קיבוץ מגל והיישוב

  ...
 • קרקע חקלאית - אביאל

  לעת עתה אין בידי מערכת אתר אגרילנד מידע על קרקעות חקלאיות במושב אביאל, המוצעות למכירה. אם ברצונכם להציג באתר מידע בהקשר זה, אנא פנו לעמוד - פרסמו באתר.

  אביאל - על היישוב

  מושב באיזור רמות מנשה. הישובים הסמוכים לאביאל: מצפון - מושב עמיקם, דרום - כפר גליקסון, מזרח - מושב גבעת ניל"י וממערב - בנימינה. במישור המוניצפלי המושב משוייך לתחום שיפוטה של המועצה האזורית

  ...
 • קרקע חקלאית - אבן יהודה

  לעת עתה אין בידי מערכת האתר מידע אודות קרקעות חקלאיות למכירה באיזור אבן יהודה. אם ברצונכם להציג באתר מידע בהקשר זה, אנא פנו לעמוד - פרסמו באתר.

  אבן יהודה - על היישוב

  מושבה במרכז השרון, ממוקמת ברצועה השטח המשתרעת בין כביש 2 לכביש 4, במרחק כמה ק"מ בודדים מזרחה לנתניה. מבחינה מוניציפלית מוגדרת המושבה כמועצה מקומית. שטח המועצה משתרע על כ-8,400 דונם. מספר התושבים

  ...
 • קרקע חקלאית - איזור הערבה

  לעת עתה אין בידי מערכת האתר מידע על קרקע חקלאית בערבה, המוצעת לרכישה. להוספת מידע בעניין זה אנא פנו לעמוד - פרסם באתר.

  אזור הערבה ממוקם בגבולה הדרום-מזרחי של ישראל, רובו איזור צחיח המיושב בצפיפות נמוכה. עם זאת הערבה הינה אחד מאיזור הגידול החקלאי המרכזיים בישראל והקרקעות החקלאיות המצויות בה אחראיות על חלק ניכר מן האיזור הערבהתוצרת החקלאית המיוצרת בישראל. עיקר שטח הערבה נכללת בתחומן המונציפלי של שתי מועצות אזוריות: המועצה האזורית הערבה התיכונה

  ...
 • קרקע חקלאית - אליכין

  לעת עתה אין בידי מערכת אתר אגרילנד מידע על קרקעות חקלאיות למכירה באיזור היישוב אליכין. אם ברצונכם להציג באתר מידע בהקשר זה, אנא פנו לעמוד - פרסמו באתר.

  אליכין - על היישוב

  יישוב כפרי בשרון, גובל מדרום בעיר חדרה וממזרח בכביש 4. מבחינה מוניצפילית מוגדר אליכין כמועצה מקומית. תחום שיפוט המועצה משתרע על כ-1,660 דונמים. מספר התושבים עומד כיום על כ-3,200 תושבים.

  ...
 • קרקע חקלאית - ארסוף

  לעת עתה אין בידי מערכת אתר אגרילנד מידע על קרקע חקלאית באיזור היישוב ארסוף, המוצעות למכירה. 

   

  ארסוף - על היישוב

  ישוב קהילתי בדרום השרון, נחשב לאחד היישובים היוקרתיים בישראל, הממוקם על מצוק המשקיף על הים התיכון. הישובים הסמוכים לארסוף הם: מדרום - קיבוץ שפיים, מצפון - העיר הרצליה וממזרח - מושב רשפון. ממערב גובל היישוב בחוף הים התיכון ובשל קרבה זו נהנים התושבים מאחד מנופי הטבע היפים בישראל. במישור המוניציפלי היישוב משוייך לתחום שיפוטה של המועצה האזורית חוף השרון. ממזרח גובל היישוב בכביש 2. מצפון סמוך היישוב לגן הלאומי חוף השרון.

  קרקעות ארסוף

  ...
 • קרקע חקלאית - אשקלון

   לעת עתה אין בידי מערכת האתר מידע אודות הצעות לרכישת קרקע חקלאית למכירה באיזור העיר אשקלון. להוספת מידע בעניין זה פנו לעמוד - פרסם באתר.

  אשקלון - על העיר

  עיר חוף בדרום ישראל. שטח שיפוט העיר עומד על כ-48,000 דונמים. מספר התושבים בעיר נאמד כיום בכ-120,000 איש. העיר השוכנת לחוף הים

  ...
 • קרקע חקלאית - באר יעקב

  לעת עתה אין בידי מערכת אתר אגרילנד מידע אודות קרקע חקלאית למכירה באיזור באר יעקב. אם ברצונכם להציג באתר מידע בהקשר זה, אנא פנו לעמוד - פרסמו באתר.

  נדל"ן בבאר יעקב

  התנופה לה זוכה שוק הנדל"ן ביישובי השפלה בעשור האחרון, הגיעה לאחרונה גם למושבה באר יעקב. השלמת סלילת כביש 431 (ראשל"צ-מודיעין) שיפרה במידה ניכרת את החיבור בין המושבה לשאר ישובי השפלה והפכה אותה ליעד

  ...
 • קרקע חקלאית - בית ינאי

  לעת עתה אין בידי מערכת אתר אגרילנד מידע על קרקע חקלאית למכירה באיזור מושב בית ינאי. אם ברצונכם להציג באתר מידע בהקשר זה, אנא פנו לעמוד - פרסמו באתר.

  בית ינאי - על היישוב

  מושב במרכז איזור השרון הסמוך לחוף הים התיכון. הישובים הסמוכים למושב בית ינאי הם: מצפון- מושב מכמורת, מדרום- מושב חבצלת השרון, מושב ביתן אהרון ומושב גבעת שפירא וממזרח -

  ...
 • קרקע חקלאית - בית עובד

  לעת עתה אין בידי מערכת אתר אגרילנד מידע על קרקעות חקלאיות. העומדות למכירה בסמוך למושב בית עובד. אם ברצונכם להציג באתר מידע בהקשר זה, אנא פנו לעמוד - פרסמו באתר.

  בית עובד - על היישוב

  מושב בדרום מישור החוף, על גבול איזור השפלה. ממוקם ממערב לנס ציונה, ממערב לכביש 4, מצפון לראשל"צ ומדרום לרחובות. מבחינה

  ...
 • קרקע חקלאית - בית שמש

  לעת עתה אין בידי מערכת אתר אגרילנד מידע אודותקרקע חקלאית למכירה באיזור העיר בית שמש. אם ברצונכם להציג באתר מידע בהקשר זה, אנא פנו לעמוד - פרסמו באתר.

  בית שמש - על היישוב

  עיר

  ...
 • קרקע חקלאית - גבעת ברנר

  לעת עתה אין בידי מערכת אתר אגרילנד מידע על קרקע חקלאית למכירה באיזור קיבוץ גבעת ברנר אם ברצונכם להציג באתר מידע בהקשר זה, אנא פנו לעמוד - פרסמו באתר.

  קיבוץ גבעת ברנר - על היישוב

  קיבוץ באיזור השפלה, ממוקם דרומית לרחובות, צפונית לגדרה, ממערב לקריית עקרון וממזרח ליבנה.

  קרקע חקלאית - גדרה

  לעת עתה אין בידי מערכת אתר אגרילנד על אודות קרקעות חקלאיות למכירה בסמוך לגדרה. אם ברצונכם להציג באתר מידע בהקשר זה, אנא פנו לעמוד - פרסמו באתר.

  קרקע חקלאית - גדרה

  התרחבות איזורי הביקוש הנדל"ני למגורים בישראל אשר ארעה בשנים האחרונות, הולידה תנופת בנייה ופיתוח גם ביישובים, אשר עד לאותה עת נחשבו מחוץ למעגל הביקוש. אחד מאותם יישובים אלה הינו -

  ...
 • קרקע חקלאית - גן יאשיה

  לעת עתה אין בידי מערכת אתר אגרילנד מידע על קרקע חקלאית למכירה באיזור המושב גן יאשיה. אם ברצונכם להציג באתר מידע בהקשר זה, אנא פנו לעמוד - פרסמו באתר.

  גן יאשיה - על היישוב

  מושב בצידו המזרחי של עמק חפר במרכז השרון. הישובים הסמוכים למושב גן יאשיה הם: מצפון - מושב אומץ, קיבוץ המעפיל, מושב אחיטוב, מדרום - מושב עולש, היישוב הקהילתי יד חנה, מושב בארותיים, היישוב

  ...
 • קרקע חקלאית - גן יבנה

  לעת עתה אין בידי מערכת האתר מידע אודות קרקעות חקלאיות בגן יבנה, המוצעות לרכישה. אם ברצונכם להציג באתר מידע בהקשר זה, אנא פנו לעמוד - פרסמו באתר.

  גן יבנה - על היישוב

  מושבה בדרום מישור החוף, ממוקמת ממזרח לאשדוד, ממערב לגדרה, מצפון למושב שתולים ומדרום לקיבוץ עשרת. מבחינה מוניציפלית מוגדרת כמועצה מקומית.

  קרקע חקלאית - דליית אל כרמל

  לעת עתה אין בידי מערכת אתר אגרילנד מידע אודות קרקע חקלאיתלמכירה באיזור היישוב דליית אל כרמל, המוצעות לרכישה. אם ברצונכם להציג באתר מידע בהקשר זה, אנא פנו לעמוד - פרסמו באתר.

  דליית אל כרמל

  ישוב כפרי הממוקם בהרי הכרמל. רובם המוחלט של התושבים משתייכים לעדה הדרוזית. דליית אל כרמל מוקף מכל

  ...
 • קרקע חקלאית - חבצלת השרון

  לעת עתה אין בידי מערכת אתר אגרילנד מידע על קרקע חקלאית למכירה באיזור מושב חבצלת השרון. אם ברצונכם להציג באתר מידע בהקשר זה, אנא פנו לעמוד - פרסמו באתר.

  חבצלת השרון - על היישוב

  מושב במרכז השרון, בסמוך לכביש 2 ולחוף הים התיכון. הישובים הסמוכים לחבצלת השרון הם:

  ...

מעוניין להשקיע בקרקע חקלאית?

לקבלת הצעות להשקעה בקרקע חקלאית

מלא את פרטיך ונציגי חברות הנדל"ן יצרו עמך קשר

לקבלת מידע על פרויקט, הקליקו על השורה הרלוונטית

כתבות נצפות

חדש באתר