אגרילנד

רכישת קרקע חקלאית - כל ההצעות וכל המידע הרלוונטי למשקיע הישראלי

COM_TAGS_DEFAULT_PAGE_TITLE

ועדה מחוזית לתכנון ובנייה

תאור התגית

גוף ממשלתי-מקומי במערכת התכנון והבנייה בישראל, הממוקם באמצע ההיררכיה במערכת זו. בישראל ישנם שישה מחוזות: צפון, חיפה, מרכז, ירושלים,שפלה ודרום ובהתאם - שש ועדות מחוזיות לתכנון ובנייה. הועדות המחוזיות מאוישות על ידי נציגי הרשויות המקומיות במחוז, נציגי ציבור ואנשי מקצוע בתחום התכנון. חוקי התכנון בישראל מפקידים בידי הוועדות המחוזיות סמכויות רבות, כך למשל בסמכותן לשנות את ייעודה התכנוני של קרקע מסוימת.

 • החלטה תקדימית - פיצוי על ירידת ערך, רק לאחר הפקדת תוכנית

  בראשית חודש יולי 2013 קיבלה ועדת הערר המחוזית של ועדת התכנון והבנייה במחוז מרכז, החלטה תקדימית אשר צפויה להיות בעלת השפעה ניכרת על בעלי קרקעות חקלאיות במחוז מרכז ובהמשך כנראה גם על בעלי הקרקעות בשאר חלקי הארץ. בנוסח החלטתה קבעה הוועדה כי בעל קרקע חקלאית יהיה זכאי לפיצוי בגין ירידת ערך שנגרמה מהחלטת הוועדה המחוזית, רק במידה ובעת אישור התוכנית, הקרקע המדוברת נמצאה כבר בשיאו של תהליך הפשרה מתקדם (כלומר שינוי ייעוד מחקלאות לבנייה). אותו שיא מתואר הוגדר על ידי ועדת הערר כמצב בו לכל הפחות הוחלט על הפקדת התוכנית בועדת התכנון המחוזית. במצב שכזה, קובעת החלטת הוועדה, לבעל הקרקע התקיימה "ציפיה סבירה" כי הקרקע תופשר ותאושר לבנייה ועל כן במידה והוועדה המחוזית החליטה לאשר תוכנית מתאר מחוזית (או תוכנית אחרת) שהביאה לביטול תהליך הפשרת הקרקע, הרי שבעל הקרקע זכאי לפיצוי הולם בגין ירידת ערך (הזכות לקבלת פיצוי שכזה

  ...
 • הפשרת קרקע - כיצד היא מתבצעת?

  הפשרת קרקע הוא המונח המקובל לתאר תהליך בו גופי התכנון בישראל משנים את ייעודה המאושר של חלקת קרקע מסומנת מחקלאות לבנייה. תהליך זה מגדיל במאות אחוזים את ערכה של הקרקע והוא למעשה היעד המבוקש למשקיעים בנדל"ן חקלאי. במאמר זה נציג מספר מונחי יסוד בהקשר לתהליך להפשרת קרקע וכן את השלבים השונים המרכיבים את התהליך. הבנה טובה של תהליך שינוי ייעוד לקרקע נדרשת למשקיע הפוטנציאלי על מנת לבצע בדיקה אמיתית ורצינית של מצבה התכנוני (מבחינת גופי התכנון הרלוונטיים) של חלקת קרקע המוצעת לו כהשקעה. ממצאיה של בדיקה שכזו יכולים להיות מהותיים ביותר לגבי כדאיות ההשקעה, רמת הסיכונים הגלומה בה והמועד הסביר בה יוכל המשקיע לממשה ולגרוף רווחים.

  מה זו קרקע

  ...
 • וד"לים - עם הפנים לעתיד

  לקראת סיום תקופתה של הוראת השעה המסדירה את פעולתן של הוד"לים (ועדת לדיור לאומי), נערכת עבודת הכנה במשרדי הממשלה הרלוונטיים (משרד האוצר, משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, משרד איכות הסביבה, משרד רה"מ) עבור יוזמה צפויה להסדרת המשך פעולתן של הוד"לים. על פי פרסומים שונים בעניין זה ממשלת ישראל צפויה להאריך את תקופת הוראת השעה (עניין המובא להצבעה בכנסת) בשנתיים נוספות. ההצדקה להמשך פעולתן של הוד"לים ברורה למדי, שכן מצוקת הדיור בישראל ומחירי הדירות הגבוהים הן בעיות קריטיות עבור אזרחי ישראל גם במאי 2013.

  ב-18 חודשי פעילותן של 6 הוד"לים במחוזות השונים בישראל (מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז ירושלים, מחוז הדרום ומחוז השפלה) אושרו לבנייה כ-23,000 יחידות דיור חדשות, רובן המכריע באיזורי הפריפריה, אשר אינם נחשבים לאיזורי ביקוש גבוהים. השפעתן של אותן 23,000 דירות חדשות על ההיצע בשוק הנדל"ן למגורים לא היתה דרמטית,

  ...
 • מילון מונחים למשקיעים באדמות חקלאיות

  במידה והנכם שוקלים השקעה ברכישת קרקע חקלאית וקיבלתם לידיכם מספר הצעות מיזמים הפועלים בתחום, בוודאי נתקלתם במגוון מונחים מקצועיים, אשר משמעותם אינה ברורה מאליה. על מנת לסייע לכם בעניין זה להלן הסברים קצרים לכמה מונחים נפוצים בשימוש בתחום הנדל"ן החקלאי.

  • מה זו קרקע חקלאית?
  • מה הן אדמות מנהל (או אדמות מדינה)?
  • עיריית פתח תקווה צפויה לשלם פיצויי ענק לבעלי קרקע חקלאית

   ביולי 2013 קיבלה ועדת הערר המחוזית של ועדת התכנון והבנייה במחוז מרכז, החלטה תקדימית אשר קבעה תנאי סף נדרשים על מנת שבעל קרקע יהיה זכאי לקבל פיצוי בגין ירידת ערך בעקבות החלטה של ועדה מחוזית לתכנון ובנייה. תנאי הסף הנדרש, כפי שנקבע בהחלטת הוועדה הוא הפקדת תוכנית בועדת התכנון המחוזית. כלומר במידה ותוכנית העוסקת בחלקת קרקע מסוימת מופקדת בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ולאחר מכן מקבלת הוועדה החלטה המונעת את אישורה של אותה תוכנית, בעלי הקרקע  יהיו זכאים לקבל פיצוי על הפגיעה בערך הקרקע מוועדת התכנון (כלומר מהרשות המקומית הרלוונטית העומדת מאחורי הוועדה). ההסבר שנתנו חברי הוועדה להחלטה היה כי על מנת שבעל הקרקע יהיה זכאי לפיצוי, עליו להראות כי היתה בידיו "ציפיה סבירה" כי התוכנית העוסקת בקרקע והיתה אמורה להביא להשבחת ערכה, תאושר. הפקדת התוכנית לוועדה המחוזית (כלומר לאחר שוועדה מקומית לתכנון ובנייה אישרה אותה),

   ...
  • תוכניות מתאר ארציות

   חוקי התכנון במדינת ישראל מעניקים לגופי התכנון יכולת השפעה מכרעת בניסוח ומימוש מדיניות התכנון ברמה הארצית, המחוזית והמקומית, הן בבניית מבני מגורים והן במיזמי תשתית ובנייה אחרים, החל מקביעת עקרונות על לפיתוח עירוני וחקלאי באיזורים מסוימים ועד לאישור נקודתי לתוכנית בנייה מסוימת. כפועל יוצא של מצב עניינים זה, לעוסקים בתחום הנדל"ן על רמותיו השונות מתקיים צורך אמיתי ומובהק להבין לעומק את פעולתם של גופי התכנון, באופן שיגביר את הסיכויים לנבא בהצלחה את ההחלטות המתקבלות בגופים אלו.

   תוכניות מתאר ארציות (תמ"א) הן המסמכים המכוננים של מדיניות התכנון בישראל ובהם מותווים העקרונות המנחים לפעולתם של גופי התכנון השונים: ועדות תכנון ובנייה מקומיות, ועדות תכנון ובנייה מחוזיות והמועצה הארצית לתכנון ובנייה. על כן נציג להלן את תוכניות המתאר הארציות התקפות כיום במדינת

   ...

מעוניין להשקיע בקרקע חקלאית?

לקבלת הצעות להשקעה בקרקע חקלאית

מלא את פרטיך ונציגי חברות הנדל"ן יצרו עמך קשר

לקבלת מידע על פרויקט, הקליקו על השורה הרלוונטית

כתבות נצפות

חדש באתר