אגרילנד

רכישת קרקע חקלאית - כל ההצעות וכל המידע הרלוונטי למשקיע הישראלי

COM_TAGS_DEFAULT_PAGE_TITLE

המועצה הארצית לתכנון ובנייה

תאור תגית

הגוף העליון במערכת התכנון והבנייה בישראל. המועצה הארצית לתכנון ובנייה מופקדת על ניסוחן של תוכנית מתאר ארציות (תמ"א), על אישורן של תוכנית מתאר מחוזיות ועל אישורם של מיזמי בנייה ותשתיות גדולים. לצד המועצה פועלות מספר ועדות משנה מקצועיות המתמקדות בתחומי תכנון שונים, כגון התכנון בשטחים פתוחים והשטחים החקלאיים בישראל.

 • אושרה תוכנית להפשרת קרקע חקלאית לצורך הרחבת קיבוץ גרופית

  בדיון שנערך בראשית החודש (אוקטובר 2015) אישרה הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) תוכנית להפשרת קרקעות חקלאיות הנכללות בתחומו של קיבוץ גרופית ובסמוך לו. התוכנית שהוגשה לאישור הוועדה על ידי נציגי הקיבוץ ומועצה אזורית חבל אילות, כוללת שינוי ייעוד קרקעות מחקלאות לבנייה במגורים בהיקף שאמור לייצר עתודת קרקע זמינה לבנייה של עד כ-400 יחידות דיור חדשות בקיבוץ.קיבוץ גרופית והשטחים הסובבים אותו (מקור: גוגל מפות)

 • בדרך לאישור: בעלי נחלות יהיו רשאים לבנות יחידת דיור שלישית על אדמתם

  אל מול קריסתה ההולכת ומתעצמת של החקלאות, מקבלים היום המושבים בישראל זריקת עידוד משמעותית בנוגע למקור הכנסה חדש ומשתלם הרבה יותר - נדל"ן. היום פורסמה החלטתה של ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (הולנת"ע), אחת מועדות המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, לאשר תוכנית להגדלת זכויות הבנייה המוענקות לבעלי משקים במושבים.

  על מנת להבין לעומקה את משמעות החלטת הוועדה יש לציין מספר נתוני רקע: רובם המוחלט של המושבים בישראל הוקמו על אדמות מדינה המנוהלות על ידי רשות מקרקעי ישראל ומוחכרות לתושבים, מרבית המושבים בישראל הוקמו על מנת לפעול כישובים חקלאיים ועל כן תוכננו כמקבץ מגרשים (המכונים נחלות) בני כמה דונמים כל אחד. כל נחלה שכזו נועדה לשמש גם להקמת בית מגורים וגם להפעלת משק חקלאי לפרנסת המשפחה. מדיניות התכנון בישראל למגזר הכפרי (מוכתבת על ידי רשות מקרקעי ישראל

  ...
 • הפשרת קרקע - כיצד היא מתבצעת?

  הפשרת קרקע הוא המונח המקובל לתאר תהליך בו גופי התכנון בישראל משנים את ייעודה המאושר של חלקת קרקע מסומנת מחקלאות לבנייה. תהליך זה מגדיל במאות אחוזים את ערכה של הקרקע והוא למעשה היעד המבוקש למשקיעים בנדל"ן חקלאי. במאמר זה נציג מספר מונחי יסוד בהקשר לתהליך להפשרת קרקע וכן את השלבים השונים המרכיבים את התהליך. הבנה טובה של תהליך שינוי ייעוד לקרקע נדרשת למשקיע הפוטנציאלי על מנת לבצע בדיקה אמיתית ורצינית של מצבה התכנוני (מבחינת גופי התכנון הרלוונטיים) של חלקת קרקע המוצעת לו כהשקעה. ממצאיה של בדיקה שכזו יכולים להיות מהותיים ביותר לגבי כדאיות ההשקעה, רמת הסיכונים הגלומה בה והמועד הסביר בה יוכל המשקיע לממשה ולגרוף רווחים.

  מה זו קרקע

  ...
 • מה עושה הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ)?

  הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (בראשי תיבות - ולקחש"פ) היא אחד מן הוועדות הפועלות במסגרת המועצה הארצית לתכנון ובנייה שהיא בתורה - הגוף העליון בהיררכיה של מערכת התכנון והבנייה בישראל. הקמת הוועדה ואופן פעולתה הוסדרו בתוספת הראשונה לחוק התכנון בישראל, אשר נחקקה בשנת 1968.

  הקמת הוועדה נועדה לייצר מחסום בירוקרטי ומקצועי מפני הלחץ העסקי לבצע ניצול יתר של עתודת הקרקעות החקלאיות והשטחים הפתוחים בישראל לצרכי בנייה. במילים פשוטות יותר הוועדה הוקמה על מנת למנוע מגופי התכנון המקומיים והמחוזיים לאשר הפשרות של קרקע חקלאיתבהיקפים גדולים מדי כדי לשמור על היקף מספק של שטחים פתוחים במדינת ישראל.

  בולקחש"פ ישנם 15 חברים המייצגים גופים שונים במערכת הציבורית בעלי עניין בהליכי תכנון ובנייה:

  ...
 • מילון מונחים למשקיעים באדמות חקלאיות

  במידה והנכם שוקלים השקעה ברכישת קרקע חקלאית וקיבלתם לידיכם מספר הצעות מיזמים הפועלים בתחום, בוודאי נתקלתם במגוון מונחים מקצועיים, אשר משמעותם אינה ברורה מאליה. על מנת לסייע לכם בעניין זה להלן הסברים קצרים לכמה מונחים נפוצים בשימוש בתחום הנדל"ן החקלאי.

  • מה זו קרקע חקלאית?
  • מה הן אדמות מנהל (או אדמות מדינה)?
  • קרקע חקלאית ותמ"א 35 המעודכנת, הזדמנות להשקעה?

   לפני מספר שבועות פירסמה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה פרטים אודות עדכון מתוכנן לתמ"א 35, על פי המידע שהוצגו העדכון צפוי להיות בעל השפעה דרמטית על מדיניות התכנון של מדינת ישראל בתחום הבנייה למגורים. מהם פרטיו של העדכון המתוכנן וכיצד הוא צפוי להשפיע על רמת הכדאיות ברכישת קרקע חקלאית? להלן התשובות.

   תמ"א 35, קצת רקע

   תמ"א 35 הוא שמה המקובל של תוכנית מתאר ארצית 35, תוכנית מתאר אשר אושרה על ידי ממשלת ישראל בשנת 2005 ונועדה להגדיר ולשרטט את מדיניות התכנון והבנייה של מדינת ישראל בשטח הארץ כולה עד לשנת 2020. במסגרת התוכנית חולקה ישראל ל-130 מרחבים גיאוגרפיים מוגדרים וכל אחד מאותם מרחבים שויך לאחד מחמישה סוגי מרקמים שהוגדרו בתוכנית: מרקם עירוני, מרקם כפרי, מרקם חופי, מרקם שמור ארצי ומרקם שמור משולב. כל מרקם הוגדר כך שהוא נושא עימו שורה של

   ...
  • תוכניות מתאר ארציות

   חוקי התכנון במדינת ישראל מעניקים לגופי התכנון יכולת השפעה מכרעת בניסוח ומימוש מדיניות התכנון ברמה הארצית, המחוזית והמקומית, הן בבניית מבני מגורים והן במיזמי תשתית ובנייה אחרים, החל מקביעת עקרונות על לפיתוח עירוני וחקלאי באיזורים מסוימים ועד לאישור נקודתי לתוכנית בנייה מסוימת. כפועל יוצא של מצב עניינים זה, לעוסקים בתחום הנדל"ן על רמותיו השונות מתקיים צורך אמיתי ומובהק להבין לעומק את פעולתם של גופי התכנון, באופן שיגביר את הסיכויים לנבא בהצלחה את ההחלטות המתקבלות בגופים אלו.

   תוכניות מתאר ארציות (תמ"א) הן המסמכים המכוננים של מדיניות התכנון בישראל ובהם מותווים העקרונות המנחים לפעולתם של גופי התכנון השונים: ועדות תכנון ובנייה מקומיות, ועדות תכנון ובנייה מחוזיות והמועצה הארצית לתכנון ובנייה. על כן נציג להלן את תוכניות המתאר הארציות התקפות כיום במדינת

   ...
  • תמ"א 35 מתעדכנת, כנראה

   במאי 2013 פירסם מנהל התכנון במשרד הפנים (היחידה במסגרתה פועלים כל גופי התכנון בישראל) את תוצאותיה של עבודה מקצועית בת מספר שנים המיועדת לעדכון תמ"א 35 - תוכנית המתאר הארצית המהווה את עמוד השדרה של מדיניות התכנון והבניה בישראל. על פי המידע שפורסם העדכון המדובר עשוי להיות בעל משמעות כלכלית נרחבת למשקיעים בתחום הנדל"ן ככלל ולבעלי קרקע חקלאית בפרט. יש לציין כי העדכון המתוכנן טרם אושר על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה וכן טרם אושר על ידי ממשלת ישראל. עם זאת הנחה סבירה ביותר היא כי מאחר והמועצה עצמה (ובעקיפין - משרד הפנים) היא העומדת מאחורי תכנון העדכון, כי העדכון יאושר בזמן הקרוב. על מנת להבין את משמעות השינוי בתמ"א 35, נציג מעט מידע רקע אודות התוכנית

   ...

מעוניין להשקיע בקרקע חקלאית?

לקבלת הצעות להשקעה בקרקע חקלאית

מלא את פרטיך ונציגי חברות הנדל"ן יצרו עמך קשר

לקבלת מידע על פרויקט, הקליקו על השורה הרלוונטית

כתבות נצפות

חדש באתר