אגרילנד

רכישת קרקע חקלאית - כל ההצעות וכל המידע הרלוונטי למשקיע הישראלי

COM_TAGS_DEFAULT_PAGE_TITLE

שינוי יעוד

 • אושרה בניית 680 דירות בפרדס חנה-כרכור

  ביוני 2013 אישרה הוועדה הלאומית לתכנון ובנייה, במסלול וד"ל (ועדות דיור לאומי) תוכנית להפשרת קרקע חקלאית בדרום-מזרח תחומה של המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור, לשם בניית דירות חדשות. קרקע חקלאית פרדס חנהאת התוכנית יזמה רשות מקרקעי ישראל (לשעבר - מנהל מקרקעי ישראל), כחלק מסדרת הפעולות שמבצעת ממשלת ישראל בשנים האחרונות להגדיל את היקף הבנייה החדשה למגורים בישראל וכך להוריד את מחירי הדיור.

  על פי התוכנית שאושרה, 243 דונמים של קרקע חקלאית הנמצאת בבעלות המדינה ומנוהלת על ידי הרשות למקרקעי ישראל, ישמשו לבניית 680 דירות חדשות בצפיפות של 8.3 יח"ד לדונם,

  ...
 • איזור נמל חיפה בדרך לשדרוג נדל"ני

  החלטה שקיבלה השבוע הועדה המחוזית לתכנון ובנייה - מחוז חיפה, הצעידה צעד נוסף את התוכניות השאפתניות שיזמה עיריית חיפה לשדרוג איזור נמל חיפה. בדיוני הוועדה אושרו שתי תוכניות בניין ערים אשר מימושן יצריך השקעה בת מספר מילארדי ש"ח באיזור הנמל, הן בתפקידו הקיים בקליטת והוצאות מטענים והן כאיזור בילוי ומסחר. לפני כשנה לערך אושרו התוכניות על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה ולאחר מכן הועברו לעיון ותגובה מצד הוועדה המחוזית.

  התוכנית הראשונה, תוכנית חזית הים (תמ"א 13/ב/1/1), לה הדביקו בעיירה את הכינוי היומרני מעט "חיפה-ברצלונה", מסמנת כמודל חיקוי את השימוש המושכל שנעשה בעיר הקטלונית בקרבה לחוף הים כמנוע לפעילות בילוי ותיירות. התוכנית מתייחסת לחלק המערבי בנמל, בו פועל כיום רציף לפריקה וטעינת מכולות. על פי מתווה שאושרת, האיזור המדובר ישנה את ייעודו לרציף עלייה וירידה

  ...
 • החלטה תקדימית - פיצוי על ירידת ערך, רק לאחר הפקדת תוכנית

  בראשית חודש יולי 2013 קיבלה ועדת הערר המחוזית של ועדת התכנון והבנייה במחוז מרכז, החלטה תקדימית אשר צפויה להיות בעלת השפעה ניכרת על בעלי קרקעות חקלאיות במחוז מרכז ובהמשך כנראה גם על בעלי הקרקעות בשאר חלקי הארץ. בנוסח החלטתה קבעה הוועדה כי בעל קרקע חקלאית יהיה זכאי לפיצוי בגין ירידת ערך שנגרמה מהחלטת הוועדה המחוזית, רק במידה ובעת אישור התוכנית, הקרקע המדוברת נמצאה כבר בשיאו של תהליך הפשרה מתקדם (כלומר שינוי ייעוד מחקלאות לבנייה). אותו שיא מתואר הוגדר על ידי ועדת הערר כמצב בו לכל הפחות הוחלט על הפקדת התוכנית בועדת התכנון המחוזית. במצב שכזה, קובעת החלטת הוועדה, לבעל הקרקע התקיימה "ציפיה סבירה" כי הקרקע תופשר ותאושר לבנייה ועל כן במידה והוועדה המחוזית החליטה לאשר תוכנית מתאר מחוזית (או תוכנית אחרת) שהביאה לביטול תהליך הפשרת הקרקע, הרי שבעל הקרקע זכאי לפיצוי הולם בגין ירידת ערך (הזכות לקבלת פיצוי שכזה

  ...
 • המנהל מחליט - עוד נסיון להוריד את מחירי הדיור

  הודעה שפירסם השבוע מנהל מקרקעי ישראל (או בשמו המעודכן - רשות מקרקעי ישראל) נמסר לציבור על שתי החלטות שקיבל השבוע מועצת מקרקעי ישראל, הגוף האחראי על קביעת מדיניות המנהל, כחלק משורה של פעולות שמבצע המנהל על מנת להגדיל את היקף הבנייה החדשה למגורים בישראל וכך להביא להורדת מחירי הדיור.

  1. אתה בן עיר?

  אחד המניעים המרכזיים לאישורן של תוכניות הרחבה בישובים חקלאיים בישראל, על גבי אדמות מנהל (אדמות מדינה) ב-20-30 שנים האחרונות היה טענתם של אותם ישובים כי הם אינם מסוגלים להציע פתרונות דיור לבני הדור הצעיר. טענה זו, מוצדקת למדי יש לומר, הסתמכה על הנתונים הידועים: למרבית המשפחות בישראל יש יותר מילד אחד, תקנות המנהל מאפשרות בנייה של יחידת דיור אחת בלבד עבור בני הדור הצעיר בשטח נחלת ההורים (וגם זה לא תמיד). על כן מרבית בני הדור הצעיר באותם ישובים,

  ...
 • וד"לים - עם הפנים לעתיד

  לקראת סיום תקופתה של הוראת השעה המסדירה את פעולתן של הוד"לים (ועדת לדיור לאומי), נערכת עבודת הכנה במשרדי הממשלה הרלוונטיים (משרד האוצר, משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, משרד איכות הסביבה, משרד רה"מ) עבור יוזמה צפויה להסדרת המשך פעולתן של הוד"לים. על פי פרסומים שונים בעניין זה ממשלת ישראל צפויה להאריך את תקופת הוראת השעה (עניין המובא להצבעה בכנסת) בשנתיים נוספות. ההצדקה להמשך פעולתן של הוד"לים ברורה למדי, שכן מצוקת הדיור בישראל ומחירי הדירות הגבוהים הן בעיות קריטיות עבור אזרחי ישראל גם במאי 2013.

  ב-18 חודשי פעילותן של 6 הוד"לים במחוזות השונים בישראל (מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז ירושלים, מחוז הדרום ומחוז השפלה) אושרו לבנייה כ-23,000 יחידות דיור חדשות, רובן המכריע באיזורי הפריפריה, אשר אינם נחשבים לאיזורי ביקוש גבוהים. השפעתן של אותן 23,000 דירות חדשות על ההיצע בשוק הנדל"ן למגורים לא היתה דרמטית,

  ...
 • מנהל מקרקעי ישראל מחליט ומקדם בנייה למגורים

  השבוע פירסם מנהל מקרקעי ישראל (המכונה כיום - הרשות למקרקעי ישראל) פרטים לגבי שתי החלטות הצפויות להתקבל על ידי מועצת מקרקעי ישראל: החלטה 401 והחלטה 395. על אף שהסיבות להעמדת שתי ההחלטות לאישור המועצה שונות זו מזו, תכניהן אוחזים במכנה משותף - קידום מיזמי בנייה למגורים על אדמות המנהל. יש לציין כי אישור המועצה נדרש מתוקף תפקידה כמסגרת המתווה את מדיניות המנהל, אך בפועל הליך האישור הוא הליך פורמלי-טכני ובסבירות גבוהה ביותר כי ההחלטות יזכו לאישור. כמו יש לציין כי השימוש במונח "החלטה" מעט מטעה שכן החלטות המועצה יכולות להיחשב כתקנות כלליות המכתיבות את פעולת המנהל במקרים הספיצפיים.

  החלטה 401

  החלטה זו גובשה בעקבות הליך משפטי בבג"ץ בו הצביעה הרשות השופטת על היעדר התייחסות בהחלטות המנהל לזכויותיו של גוף או אדם החוכר אדמת מנהל צרכי תעשייה במקרים בהם מתקיימים שני

  ...
 • עיריית פתח תקווה צפויה לשלם פיצויי ענק לבעלי קרקע חקלאית

  ביולי 2013 קיבלה ועדת הערר המחוזית של ועדת התכנון והבנייה במחוז מרכז, החלטה תקדימית אשר קבעה תנאי סף נדרשים על מנת שבעל קרקע יהיה זכאי לקבל פיצוי בגין ירידת ערך בעקבות החלטה של ועדה מחוזית לתכנון ובנייה. תנאי הסף הנדרש, כפי שנקבע בהחלטת הוועדה הוא הפקדת תוכנית בועדת התכנון המחוזית. כלומר במידה ותוכנית העוסקת בחלקת קרקע מסוימת מופקדת בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ולאחר מכן מקבלת הוועדה החלטה המונעת את אישורה של אותה תוכנית, בעלי הקרקע  יהיו זכאים לקבל פיצוי על הפגיעה בערך הקרקע מוועדת התכנון (כלומר מהרשות המקומית הרלוונטית העומדת מאחורי הוועדה). ההסבר שנתנו חברי הוועדה להחלטה היה כי על מנת שבעל הקרקע יהיה זכאי לפיצוי, עליו להראות כי היתה בידיו "ציפיה סבירה" כי התוכנית העוסקת בקרקע והיתה אמורה להביא להשבחת ערכה, תאושר. הפקדת התוכנית לוועדה המחוזית (כלומר לאחר שוועדה מקומית לתכנון ובנייה אישרה אותה),

  ...
 • תמ"א 35 מתעדכנת, כנראה

  במאי 2013 פירסם מנהל התכנון במשרד הפנים (היחידה במסגרתה פועלים כל גופי התכנון בישראל) את תוצאותיה של עבודה מקצועית בת מספר שנים המיועדת לעדכון תמ"א 35 - תוכנית המתאר הארצית המהווה את עמוד השדרה של מדיניות התכנון והבניה בישראל. על פי המידע שפורסם העדכון המדובר עשוי להיות בעל משמעות כלכלית נרחבת למשקיעים בתחום הנדל"ן ככלל ולבעלי קרקע חקלאית בפרט. יש לציין כי העדכון המתוכנן טרם אושר על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה וכן טרם אושר על ידי ממשלת ישראל. עם זאת הנחה סבירה ביותר היא כי מאחר והמועצה עצמה (ובעקיפין - משרד הפנים) היא העומדת מאחורי תכנון העדכון, כי העדכון יאושר בזמן הקרוב. על מנת להבין את משמעות השינוי בתמ"א 35, נציג מעט מידע רקע אודות התוכנית

  ...

מעוניין להשקיע בקרקע חקלאית?

לקבלת הצעות להשקעה בקרקע חקלאית

מלא את פרטיך ונציגי חברות הנדל"ן יצרו עמך קשר

לקבלת מידע על פרויקט, הקליקו על השורה הרלוונטית

כתבות נצפות

חדש באתר