אגרילנד

רכישת קרקע חקלאית - כל ההצעות וכל המידע הרלוונטי למשקיע הישראלי

רמ"י משנה את גובה הפיצויים לחוכרי קרקע חקלאית שהופשרה

מרבית חברות הנדל"ן המשווקות קרקעות חקלאיות מקפידות לציין בפרסומיהן כי הקרקע המשווקת הינה קרקע בבעלות פרטית, זאת שבניגוד לכ-90 אחוז מן הקרקעות בישראל השייכות למדינה או קק"ל ומנוהלות על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י, לשעבר מנהל מקרקעי ישראל. עדות נוספת לפער המשמעותי בין ערכה של אדמת מדינה ובין אדמה בבעלות פרטית הופיעה לאחרונה שהחלטה שפרסמה רמ"י בנוגע להיקף הפיצויים הניתן לחוכרי קרקעות חקלאיות שעברו תהליך הפשרה, כלומר קרקעות חקלאיות שייעודן התכנוני שונה מחקלאות לבנייה (למגורים, תעשייה, מסחר וכו'). מאחורי ההחלטה עומדת מדיניות אותה מקדמת רמ"י בשנים האחרונות לפיה מרגע שאדמת מדינה חקלאית עוברת תהליך הפשרה, ידרש החוכר להשיב את הקרקע לידי המדינה. זאת מאחר וזכות החכירה ניתנה לו לשימוש חקלאי ולא לצורך עשיית רווח נדל"ני. הדבר נוגע במיוחד למקרים בהם הקרקע מופשרת כתוצאה מתוכנית מתאר שקידמה רמ"י עצמה. מדיניות זו כמובן זכתה להתנגדות רבתי מצד חוכרי הקרקעות החקלאיות, ברובם המכריע אגודות חקלאיות במושבים וקיבוצים. כדי לנסות ולהניע את חוכרי הקרקע להשיב את האדמות למדינה מרצון התכנסה מועצת הרשות כדי לקבוע מחדש את היקף הפיצויים שינתן לחוכרים עם השבת האדמה.

בהחלטתה קבעה מועצת הרשות כי חוכר אדמת מדינה שהופשרה יקבל פיצויים על פי התמחור הבא: 6,000 ש"ח עבור כל דונם קרקע חקלאית לא מעובדת, 6,000 ש"ח עבור כל דונם קרקע מעובדת בגידולי בעל (ללא השקייה), 12,700 ש"ח עבור כל דונם קרקע בגידולי שלחין (גידול חקלאי הכולל השקייה מלאכותית), 30,800 ש"ח עבור כל דונם מטע. לחוכרי הקרקע ניתנה אפשרות לדרוש כי רמ"י תערוך שומה פרטנית לקרקע החכורה זאת על מנת לקבוע את היקף הפיצויים נקודתית ולא על פי תמחור כללי. תמרוץ נוסף לחוכרים ובעל ערך כלכלי משמעותי יותר ניתן בדמות מתן הזדמנות לחוכר לרכוש מגרש בקרקע שהופשרה זאת ללא צורך במכרז, זאת לצד מגבלות שונות על היקף המגרשים שיוצעו לרכישה לחוכרים.

קל לראות אם כן את הפער המשמעותי בין הפיצוי שיקבל חוכר אדמת מדינה עבור קרקע חקלאית ובין שוויה של אותה קרקע כאשר היא נמצאת בבעלות פרטית. אין הדבר לומר כי השקעה בקרקעות חקלאיות בבעלות המדינה אינה יכולה להיות אטרקטיבית במקרים מסוימים, אולם ללא ספק מדובר במקרים נדירים יותר, וכן בתלות רבה בין גובה התשואה ובין יכולתו של המשקיע להתנהל מול רשויות המדינה באופן אסרטיבי, כזה המצריך לרוב נקיטה בצעדים משפטיים.

 

 

 

מעוניין להשקיע בקרקע חקלאית?

לקבלת הצעות להשקעה בקרקע חקלאית

מלא את פרטיך ונציגי חברות הנדל"ן יצרו עמך קשר

לקבלת מידע על פרויקט, הקליקו על השורה הרלוונטית

כתבות נצפות

חדש באתר