אגרילנד

רכישת קרקע חקלאית - כל ההצעות וכל המידע הרלוונטי למשקיע הישראלי

עיריית פתח תקווה צפויה לשלם פיצויי ענק לבעלי קרקע חקלאית

ביולי 2013 קיבלה ועדת הערר המחוזית של ועדת התכנון והבנייה במחוז מרכז, החלטה תקדימית אשר קבעה תנאי סף נדרשים על מנת שבעל קרקע יהיה זכאי לקבל פיצוי בגין ירידת ערך בעקבות החלטה של ועדה מחוזית לתכנון ובנייה. תנאי הסף הנדרש, כפי שנקבע בהחלטת הוועדה הוא הפקדת תוכנית בועדת התכנון המחוזית. כלומר במידה ותוכנית העוסקת בחלקת קרקע מסוימת מופקדת בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ולאחר מכן מקבלת הוועדה החלטה המונעת את אישורה של אותה תוכנית, בעלי הקרקע  יהיו זכאים לקבל פיצוי על הפגיעה בערך הקרקע מוועדת התכנון (כלומר מהרשות המקומית הרלוונטית העומדת מאחורי הוועדה). ההסבר שנתנו חברי הוועדה להחלטה היה כי על מנת שבעל הקרקע יהיה זכאי לפיצוי, עליו להראות כי היתה בידיו "ציפיה סבירה" כי התוכנית העוסקת בקרקע והיתה אמורה להביא להשבחת ערכה, תאושר. הפקדת התוכנית לוועדה המחוזית (כלומר לאחר שוועדה מקומית לתכנון ובנייה אישרה אותה), כך קבעה ועדת הערר בהחלטתה, היא עילה מספקת לפיתוח ציפיה סבירה שכזו. מאחר והפקדת התוכנית בוועדה מחוזית נחשבת כתנאי סף ראשוני, קל וחומר שבעל קרקע יהיה זכאי לפיצוי במידה והליך התכנון היה בשלב מתקדם יותר, כאשר קיבלה הוועדה המחוזית החלטה מנוגדת.

הקביעה התקדימית של ועדת הערר שימשה אותה על מנת לדחות תביעת פיצויים שהגישו כמה בעלי קרקע חקלאית במחוז מרכז, על פגיעת ערך בעקבות אישור תוכנית מתאר מחוזית חדשה למחוז מרכז. תוכנית המתאר החדשה של מחוז מרכז כללה הוראות תכנון אשר מנעו אפשרות להשלמת הליכי שינוי ייעוד לגבי אותן הקרקע שעמדה בלב הדיון ולמעשה קיבעו את מעמדה התכנוני כקרקע חקלאית לשנים הבאות (ככל הנראה).

בעקבות החלטת ועדת הערר פורסמו מספר פרשנויות של מומחי נדל"ן ודיני נדל"ן, אשר קבעו כי להחלטה תהיה השפעה מכרעת על שוק הנדל"ן החקלאי בישראל. ואכן כעבור חודשיים בלבד, קיבלה ועדת הערר החלטה נוספת לגבי תביעת פיצויים בגין ירידת ערך, המבוססת גם היא על אותה קביעה תקדימית. התובעים במקרה זה, בעלי קרקעות חקלאיות בפתח תקווה, דרשו לקבל פיצויים שכן אותה תוכנית מתאר מחוזית חדשה למחוז מרכז, הביאה לביטול תהליכי שינוי ייעוד לקרקעות שבבעלותם (התוכנית הסדירה את הפשרת הקרקעות ושינוי יעודן מחקלאות למסחר) וקיבעה את מעמדן התכנוני כאדמה חקלאית. במקרה זה, מאחר והתוכנית שהתבטלה הופקדה כבר בוועדת התכנון והבנייה המחוזית - מחוז מרכז, הרי שבעלי הקרקעות עמדו בתנאי הסף שקבעה ועדת הערר ביולי 2013. בהתאם קבעה הוועדה כי בעלי הקרקעות אכן זכאים לפיצוי בגין הירידה בערך הקרקעות.

בתביעתם דרשו בעלי הקרקעות פיצוי בסך כולל של 235 מיליון ש"ח. על מנת להכריע בסוגיית גובה הפיצוי שיפסק לתובעים, העבירה ועדת הערר את סוגיית הערכת הנזק שנגרם לשמאי בלתי תלוי. עיריית פתח תקווה הודיעה כי תערער על החלטת הוועדה על כן נראה כי התקדים שקבעה ועדת הערר של הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה-מחוז מרכז, יעמוד למבחן בית המשפט.

 

 

מעוניין להשקיע בקרקע חקלאית?

לקבלת הצעות להשקעה בקרקע חקלאית

מלא את פרטיך ונציגי חברות הנדל"ן יצרו עמך קשר

לקבלת מידע על פרויקט, הקליקו על השורה הרלוונטית

כתבות נצפות

חדש באתר