אגרילנד

רכישת קרקע חקלאית - כל ההצעות וכל המידע הרלוונטי למשקיע הישראלי

וד"לים - עם הפנים לעתיד

לקראת סיום תקופתה של הוראת השעה המסדירה את פעולתן של הוד"לים (ועדת לדיור לאומי), נערכת עבודת הכנה במשרדי הממשלה הרלוונטיים (משרד האוצר, משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, משרד איכות הסביבה, משרד רה"מ) עבור יוזמה צפויה להסדרת המשך פעולתן של הוד"לים. על פי פרסומים שונים בעניין זה ממשלת ישראל צפויה להאריך את תקופת הוראת השעה (עניין המובא להצבעה בכנסת) בשנתיים נוספות. ההצדקה להמשך פעולתן של הוד"לים ברורה למדי, שכן מצוקת הדיור בישראל ומחירי הדירות הגבוהים הן בעיות קריטיות עבור אזרחי ישראל גם במאי 2013.

ב-18 חודשי פעילותן של 6 הוד"לים במחוזות השונים בישראל (מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז ירושלים, מחוז הדרום ומחוז השפלה) אושרו לבנייה כ-23,000 יחידות דיור חדשות, רובן המכריע באיזורי הפריפריה, אשר אינם נחשבים לאיזורי ביקוש גבוהים. השפעתן של אותן 23,000 דירות חדשות על ההיצע בשוק הנדל"ן למגורים לא היתה דרמטית, ועל כן עבודת ההכנה במשרדי הממשלה מתמקדת בניסוח תיקונים לחוק "הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים" אשר אושר ב-2011 ויצר את מוסד הוד"ל.

על פי מספר פרסומים בעיתונות הכלכלית בישראל ומידע שנמסר ממקורות במשרדי הממשלה, מסתמן כי החוק יתוקן כך שסמכויות הוד"ל יורחבו אף יותר מן המצב כיום וכן יונמכו תנאי הסף הנדרשים מתכוניות בנייה אותן ניתן להגיש לוד"ל. על פי התכנון התיקונים בחוק יאפשרו להגיש לוד"ל גם תוכניות בנייה העוסקות בבנייה למגורים על קרקעות בבעלות פרטית, כל עוד הן מהוות עד כ-50 אחוזים משטח התוכנית (לעומת עד 20 אחוז כיום). תיקונים נוספים הנשקלים בדיון המקצועי הוא לאפשר לוד"לים לקבל החלטות המנוגדות לתוכניות מתאר מחוזיות מאושרות, ללא צורך באישור נוסף מצד המועצה הארצית לתכנון ובנייה (אישור הנדרש כיום) וכן לאפשר להן לאשר תוכניות הכוללות שינוי ייעוד תכנוני של קרקע (תהליך המכונה - הפשרת קרקע), כגון שינוי יעודן של חלוקת קרקע חקלאית והסבתו לבנייה, זאת ללא אישור נוסף מצד הוועדה הרלוונטית במועצה הארצית לתכנון ובנייה (אישור הנדרש כיום). תיקון מתוכנן נוסף הוא הנמכת רף מספר יחידות הדיור הנדרשות על מנת להגיש לוד"לים תוכניות בתחום ההתחדשות העירונית (בעיקר מיזמי פינוי בינוי) מ-200 ל-100.

על פי נתונים שמסרו חברות יזמיות בתחום הנדל"ן גם המסלולים המיוחדים שנוצרו במשרד הבינוי והשיכון לקידום מיזמי פינוי בינוי לא הביאו לזירוז תהליך האישור התכנוני למיזמים אלו, אשר נמשך לעתים מספר שנים. תקוותם של יוזמי השינויים והתיקונים המתוארים לעיל, היא כי הם יביאו לעלייה בהיקף הבנייה החדשה לדיור בר השגה גם באיזור ביקוש גבוהים דוגמת איזורי המרכז והשרון.

יש לציין כי התיקונים אשר תוארו לעיל הינם עדיין בגדר כוונות בלבד והיוזמה להארכת תוקפה של הוראת השעה הרלוונטית אמורה לעבור ראשית את אישור הממשלה (במידה וזו תוביל את המהלך החקיקתי) ולאחר מכן את אישור הכנסת. בהתאם קיימת אפשרות סבירה כי נוסח החוק לא ישתנה כלל או ישונה באופן אחר או לא יאושר כלל. יש לציין כי פעולתן של הוד"ל ועצם הקמתן זכו לביקורת נוקבת מצד גופים שונים, החל מארגונים חברתיים וכלה בארגוני איכות סביבה.

עדכון (אוקטובר 2013)

בראשית החודש אישרה ממשלת ישראל את הצעת החוק המסדירה את הארכת תוקף הוראת השעה המסדרה את פעולת הו"דלים, זאת בליווי השינויים והתיקונים שתוארו לעיל. כעת אמורה ההצעה לעבור לאישור הכנסת ובמידה וזה יתקבל (התוצאה הסבירה לאור תמיכת הקואליציה בחוק) יוארך תוקף פעולת הוד"לים בשנתיים, עד ל-2015 או אז יעלו לדיון מחודש.

מעוניין להשקיע בקרקע חקלאית?

לקבלת הצעות להשקעה בקרקע חקלאית

מלא את פרטיך ונציגי חברות הנדל"ן יצרו עמך קשר

לקבלת מידע על פרויקט, הקליקו על השורה הרלוונטית

כתבות נצפות

חדש באתר